top of page

Schwammtraining vir Triathleten

Course Price

Course length

2h

Buy Course
Schwammtraining vir Triathleten

Instructor

About the course

18:00-20:00: Struktureierten Schwammtraining vir Triathleten mat Trainerin.

19:00-20:00: Ab 19:00 ass d'Schwemm och disponibel vir d'Memberen, déi just schwammen wellen oder mol deen een oder aneren Techniktipp wellen hun, ouni strukturéierten Training wellen ze machen.

An de Schoulvakanzen ass d'Schwämm zou.

Zur Haaptentrée vum Lycée ragoen, an sech beim Portier umellen.

Kontaktpersounen: Marc Claes: claesdebondt@email.lu oder info@csn.lu
Alain Majerus: majerus.alain@gmail.com

bottom of page