Contact

Adresse :      CSN CLERVAUX
          BP 62
          L-9701 CLERVAUX

Siège Social :   CSN CLUBHOUSE
          8, montée de l'église
          L-9712 CLERVAUX

Compte Bancaire :  BILLLULL
          LU96 0025 1414 9894 6300

Tél. Secrétariat : +352 920434
          +352 621 510 966 

E-Mail :      info@csn.lu

Wéi kann ech Member am CSN ginn?

Andeems dir den folgenden Formular ausgefëllt zréckschéckt oder un info@csn.lu mailt.

Demande d'adhésion au CSN Clervaux

Comité

Président : Jacquot Junk

Vice-président : Tom Greisch

Secrétaire : Tom Greisch

Trésorier : Andrée Bichler

Directeur sportif: Tom Engel en concertation avec Ronny Boultgen (FLA) et Marc Claes (FLTRI)

Triathlon : Marc Claes

Webmaster : Frank Elcheroth

Salle et matériel CSN : Jean-Marie Filet et Serge Wagner

Uniformes CSN : Jean-Marie Filet et Serge Wagner

Organisateur principal Cliärrwer Loof : Tom Greisch et Paul Zahnen

Organisateur principal 3-Länner-Trail : Jacquot Junk et Paul Zahnen

Race result : Frank Elcheroth et Tom Greisch 

Entraineur : Ronny Boultgen

Statuten

Statuten aus dem Joer 1999:

Statuten_1999

Statutenännerung vun 2004:

Statutenännerung_2004

Share Button

Schreibe einen Kommentar